Тести на уроках історії та правознавства

        Педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми,які розташовують за принципом зростання відповідно до складності, дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень підготовки учнів. Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі,змісту, рівню складності.                          

      За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. .

Навчальні тести використовують на всіх етапах роботи з метою відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити вивчене. Їх призначення – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів для подальшого усунення недоліків у підготовці до узагальнення теми, ДПА, ЗНО. Такі тексти можуть перевірити самі учні.

Контрольні тести проводять як певний підсумок роботи над вивченим матеріалом. Ці тести мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, набуті школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.        За наявністю або відсутністю варіантів відповіді розрізняють тести закритої або відкритої форми.

      Види закритих тестових завдань:

          1.Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді.

          2. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей.

          3. Тестові завдання  хронологічної послідовності.

          4. Завдання на встановлення  відповідності.

          5.  Завдання на визначення понять за певними ознаками.

       Види відкритих тестових завдань:

1.     Тестові завдання з пропусками.

2.     Тестові завдання на доповнення.

3.     Завдання з короткою відповіддю.

4.     Завдання з розгорнутою відповіддю.

Залікова робота № 1 з правознавства

                                учня 9 класу  Купянської ЗОШ №12

Підручник: Правознавство(практичний курс)  за ред. О.Д.Наровлянського.

Розділи: 1-4;  Критерії: 1правильна відповідь  -  1бал

І- ІІ рівень

1.     Визначте , кий нормативний акт має вищу юридичну силу.

А) указ Президента

Б) Закони України

В) Постанови КМУ

 Г) Рішення Верховного Суду

   2.Укажіть, в якому  віці особа має право брати участь у виборах нардепів

         А) 16 р.   Б) 18р.   В) 21р.      Г) 25 р. 

   3. Визначте, з якого віку особа набуває повної цивільної дієздатності

           А) з моменту народження                          Б) з моменту отримання атестата

            В) З моменту одруження                           Г) З моменту вступу до ВУЗу

4.У якому випадку батьки можуть бути позбавлені батьківських прав

           А) якщо вони засуджені за тяжкий злочин

           Б) якщо батьки ніде не працюють

           В) якщо вони жорстоко поводяться з дитиною

           Г) якщо батьки стали непрацездатними

5.Укажіть робочий час для неповнолітніх працівників віком 14-17 років

            А) 12 год.    Б) 24год.     В) 36 год.       Г) 40 год.

6. Яка мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх

           А) 20 днів     Б) 24дні        В) 30 днів       Г) 31 днів         Д) 48 днів

ІІІ-V рівень

  7. Вас незаконно затримала міліція, куди ви будете звертатися ?

              А) до Суду    Б) до адвокатури      В) до прокуратури       Г) до юстиції

8.  У якому випадку реєстрація шлюбу неможлива:

               А) якщо один із них визнаний судом недієздатним

                Б) якщо один із них перебував у шлюбі

                В) якщо вступаючі до шлюбу є  двоюрідним братом і сестрою

                 Г) якщо вони є непрацездатними

 

9.  Які дитячі організації заборонено в Україні

                   А) спортивно- оздоровчі

                  Б) політичні

                  В) науково-просвітницькі

10 . Визначте , у якому випадку особа не має прав на отримання громадянства

             А) дитина народилася у Варшаві , мати-громадянка України, батько –

                   громадянин Польщі

              Б) новонароджена дитина знайдена в сквері, батьки невідомі

              В) дитина народжена в Україні від угорьких громадян

               В)дитина народилася в США від українських громадян у відрядженні

11.  Установіть відповідність між поняттями та датами

                 1. Конституція України                              А) 1949 р.

                 2. Декларація прав людини                        Б) 1996 р.

                3. Сімейний Кодекс України                       В) 2002 р.

                4. Декларація незалежності України           Г) 1991 р.

12. Установіть відповідність

              А) Суддя                     1. Складає заяву, договір

              Б) Нотарус                  2. Приймає рішення від імені законів України

              В) Прокурор               3. Завіряє  документи          

               Г) Юрисконсльт        4. Державне обвинувачування в Суді

                                                   5. Досудове слідство

                                     Залікова робота з правознавства №2

                                  учня(ці) 9 класу Куп’янської ЗОШ № 12

Підручник : Правознавство (Практичний курс) за ред. О.Д.Наровлянського

Розділи: 5-6;       Критерії: 1 правильна відповідь – 1 бал

                                              І-ІІ Рівень

1.     З якого віку можливе притягнення особи до адміністр.відповідальності

А) з 14 р.    Б) з 15 р.   В) з 16 р.   Г) з 18 р.

          2. Яке покарання є кримінальним

               А) Громадські роботи                  Б) Попередження

               В) Догана                                       Г) Позбавлення водійських прав

          3. На який макс.строк затримують за адміністративне правопорушення

                А) 1год.       Б) 3год.       В) 24 год.      Г) 72 год.

           4. Яке із адмін.. стягнень може бути накладене тільки судом

             А) Штраф       Б) Попередження       В) Арешт        Г) Позбавлення  права

            5. Який документ подається 15 робітником, якого приймають на роботу

                А) Трудова книжка      Б) Свідоцтво про освіту

                В) Свідоцтво про народження         Г) Характеристика зі школи

            6.Хто зобов’язаний давати свідчення  і говорити правду

                    А) Потерпілий                      Б) Підозрюваний

                     В) Обвинувачуваний           Г) Свідок

                                                 ІІІ- ІVРівень

        7. До органів внутрішніх справ не належить

              А) Міліція         Б) Паспортний стіл       В) СБУ        Г) ДАІ

        8.  За умисне тяжке тілесне ушкодження  відповідальність настає з

              А) 11р.       Б) 14р.         В) 16р.       Г)   18р.

        9. Найтяжче покарання неповнолітнього за навмисне вбивство

              А) Позбавлення волі на 10 років          Б) На 15 років

              В) Довічне позбавлення волі                 Г) Смертна кара

 

     10 . Хто понесе найбільшу відповідальність за злочин

               А)Виконавець         Б) Організатор       В) Підмовник      Г) Пособник

      11. Для кожної категорії працівників установіть тривалість робочого тижня

              1. 30-ти річний слюсар                                  А) 12год.

              2. 15-ти річний кур’єр на канікулах              Б) 18 год.

              3. 17-ти річний токар                                       В) 24 год.

              4. 14-ти р. технічка після уроків                     Г) 36 год.

                                                                                          Д) 40 год.

    12.  Визначте вид злочину : « неповнолітній вночі, закрив сторожа стоянки,та         

              Викрав нового мопеда, збив пішохода і розбив його вщент »

         А) Невеликої тяжкості      Б) Середньої тяжкості  

         В) Тяжкий злочин              В) Особливо тяжкий

 

Заліковий тест по історії України №1

Учня(ці) 9 класу__________________

                                   Термін здачі: до 24 грудня

Теми: -   Українські землі та культура в 2 пол. 18ст.                                                                                      -          -    Українські землі у складі Російської імперії в 1 пол. 19ст.

Підручники:

Реєнт О.,Малій О.,Історії України. 9 клас. –К.: Генеза, 2009р.

Турченко Ф.,Мороко В. Історія України. к 18-п.20ст. - К: Генеза, 2003р.

III-IV рівень

(загальна кількість балів – 12)

 1.Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним

    У результаті Російсько-французької війни 1812р. справдились сподівання:

    1) автономістів, які вірили, що Наполеон ліквідує самодержавство в Росії

    2) консерваторів, які боялися відміни кріпосного права

    а) перше   б) друге   в) обидва   г) правильне відсутнє

 2.Що спільного було в наслідках для України Російсько-турецьких війн

    а) повернення задунайських козаків із турецьких володінь

    б) зближення українців приєднаних територій з своєю нацією

    в)  економічне виснаження українських земель, що були військовим тилом

 3.Укажіть причини розгортання Коліївщини на Правобережній Україні

    1) національний та релігійний гніт з боку польської шляхти

    2) невдоволення населення приєднанням П.У до Російської імперії

    3) скасування полкового устрою на П.У

    4) невдоволення руйнацією Запорозької Січі

    5) посилення феодального гніту українського населення

 4.Установіть відповідність між прізвищами діячів та їх діяльністю

    1) М.Костомаров                  а) останній кошовий отаман Задунайської Січі

    2) І.Котляревський               б) один із засновників Кирило-Мефод. товар.

    3) В.Лукашевич                    в) автор поеми  «Енеїда»

    4) Й.Гладкий                         г) засновник Малоросійського товариства

 5.Як називався програмний документ Південного товариства

    а) «Конституція»   б) «Руська правда»   в) «Статут»   г) «Правила»

 6.Укажіть сучасником яких подій був Т.Шевченко

    1) видання «Енеїди»                           4) відкриття Харківського університету

    2) видання «Русалки Дністрової»     5) ліквідація кріпацтва

    3) братство Тарасівців                        6)’’ Емський указ’’

 7.В результаті яких подій було заборонено діяльність польських шкіл на П.У

    а) Польського повстання                    в) повстання чугуївських поселян

    б) повстання У.Кармелюка                г) повстання декабристів

 8.Викрисли зайве з логічного ряду

    а) буржуазія, б) урбанізація, в) мануфактура, г) фабрика, д) ярмарки

 9.До Новоросійського-Бессарабського генерал-губер.  входили такі губернії:

    1) Київська, 2) Катеринославська, 3) Херсонська, 4) Харківська, 5) Таврійська

 10.Доповни речення: Першою політичною організацією Наддніпрянщини стало……………., яке було створене в ……..р. та проіснувало………місяців.

Заліковий тест по історії України №2

Учня(ці) 9 класу__________________

                                  Термін здачі:  до 25 травня

Теми: -   Західноукраїнські землі з кінця 18ст.до п. 20ст.;

            -   Наддніпрянська Україна у 2 пол.19ст. на поч.20ст.;

            -   Культура України в 19ст.

Підручники:

Реєнт О.,Малій О.,Історії України. 9 клас. –К.: Генеза, 2009р.

Турченко Ф.,Мороко В. Історія України. к 18-п.20ст.-К: Генеза, 2003р.

I-II рівень

(загальна кількість балів – 6)

 1.Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії складалися із 3 регіонів

     а) Сх. Волинь,Зх. Галичина,Закарпаття

     б) Сх. Галичина,Зх. Волинь, Півн. Буковина

     в) Сх. Галичина, Півн. Буковина, Закарпаття

 2.Яка галузь економіки була найбільш розвинена на західноукр. землях

     а) торгівля   б) важка промисловість   в) легка промисловість   г) с/г

 3.Коли відбулося повстання під проводом Л.Кобилиці

     а) 1830-1831рр.  б) 1831р.  в) 1843-1844рр.  г) 1846р.

 4.Назвіть «Руську трійцю»

     а) М.Шашкевич,І.Вагилевич,І.Могильницький

     б) Я.Головацький,М.Шашкевич,М.Маркевич

     в) І.Вагилевич,М.Шашкевич,Я.Головацький

     г) М.Максимович,О.Павлович,О.Духнович

 5.Що було раніше

    а) скасування кріпосного права в Західній Україні

    б) скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні

    в) революція в Австрійській імперії

    г) революція в Російській імперії

 6.Які наслідки мала аграрна реформа 1861р.

    а) ліквідовано селянську общину             в) розвинулось фермерство

    б) скасовано кріпосне право                      г) ліквідовано самодержавство

 7.Автор вірша «Ще не вмерла Україна…»

    а) М.Драгоманов  б) Ю.Федькович   в) І.Франко   г) П.Чубинський

 8.Хто з історичних діячів створював першу політичну партію-РУРП

    а) К.Терлецький                                  в) Г.Приходько          д) Ю.Бачинський

    б) І.Франко                                          г) М.Павлик               ж) М.Грушевський

 9.Хто з українських учених вперше став лауреатом Нобелівської премії

    а) М.Гамалія   б) І.Мечников   в) Д.Заболотний   г) В.Вернадський

10.Як називались напівлегальні об’єднання, що були організаційною формою

     національно-визвольного руху в 60-90х роках 19ст.

    а) братства   б) громади  в) товариства   г) союзи

11.«Сонцем української музики» К.Станіславський називав

    а) М.Старицького             в) М.Вербицького 

    б) М.Лисенка                    г) С.Гулака-Артемовського

Заліковий тест по історії України №2

Учня(ці) 9 класу__________________

                                  Термін здачі:  до 25 травня

Теми: -   Західноукраїнські землі з кінця 18ст.до п. 20ст.;

            -   Наддніпрянська Україна у 2 пол.19ст. на поч.20ст.;

           -   Культура України в 19ст.

Підручники:

Турченко Ф.,Мороко В. Історія України. к 18-п.20ст.-К: Генеза, 2003.

 

Реєнт О.,Малій О.,Історії України. 9 клас. –К.: Генеза, 2009р.

III-IV рівень

1.Вкажіть, які політичні організації діяли в п. п 19ст. на Галичині

     а) ГРР, «Русалка Дністрова», «Зоря Галицька»

     б) Центральна Рада Народова, «Зоря Галицька», «Тов. об’єднаних слов’ян»

     в) ГРР, Центральна Рада Народова, «Руський Собор»

     г) «Руський Собор», «Русалка Дністрова», «Зоря Галицька»

 2.Вкажіть прізвища видатних художників п. п 19ст.

     1) В.Боровиковський                          4) П.Сокальський

     2) В.Тропінін                                       5) І.Сошенко

     3) К.Костанді                                       6) А.Куінджі

 3.Співвіднесіть дату і подію

     а) 1833р.                           1) відміна кріпосного права в Росії

     б) 1848р.                           2) заснування Руської трійці

     в) 1861р.                        3) Валуєвський циркуляр

     г) 1863р.                           4) відміна кріпосного права в Західній Україні

4.Яку політичну організацію згадує І.Липа «Ми, свідомі українці, рішуче і

    назавжди пориваємо зв’язок з українофільством, ми вживаємо тільки

    українську мову, але святая святих для нас це самостійна Україна…»

     а) ЗУБО   б) РУП   в) Молода Україна   г) Братства Тарасівців

 5.Вкажіть, яке твердження є правильним

    1) найменш впливовішою в Над. Україні була київська «Громада»

    2) культурно освітньою установою в Зах. Україні були «Просвіти»

    а) перше   б) друге   в) обидва   г) жодне

 6.Установіть відповідність між діячами і галуззю культури

     1) Т.Осиповський, М.Остроградський     а) література

     2) І.Срезневський, М.Цертелєв                 б) історія           д) хімія

     3) М.Драгоманов, М.Грушевський           в) фольклор

     4) Л.Глібов, О.Кобилянська                       г) математика

   7. Установіть відповідність між назвою реформи та її результатами

     1) цензури           а) формування парламентських засад влади

     2) земська           б) посилення контролю над пресою

     3) судова             в) відміна рекрутства                         д)доступне навчання

     4) військова        г) впровадження інституту присяжних

   8. Укажіть прізвище видатного  українського актора 2пол. 19ст.

    а) М.Леонтович   б) П.Саксаганський    в) С. Людкевич    г) М. Вовчок                                                             

        Заліковий тест з всесвітньої  історії №1

       Учня(ці) 9 класу__________________

                                      Термін здачі :до 25 травня

Теми: - Велика Французька революція

           - Європа та Америка за доби реакції та революцій

           - Європа за доби об’єднання та модернізації суспільства

           - Російська імперія в кінці 19 початку 20 ст.

           - Культура народів світу 18-19 ст.

Підручники:

Гісем О.В, Мартинюк О.О. Всесвітня історія. 9 клас. –Х.:Ранок, 2009

I-II рівень

(загальна кількість балів – 6)

1.Велика Французька революція завершилась

  а) поразкою революційних сил        в) диктатурою якобінців

  б) поваленням монархії                     г) реставрацією монархії Бурбонів

2. Які посади займав Наполеон Бонапарт в період 1804-1814рр.

   а) першого консулу                           в) першого імператора

   б) першого сенатора                          г) першого префекта

3. Укажіть назву головного документу прийнятого в роки фр. революції

   а) Наполеонівський Кодекс            в) Комерційний Кодекс

   б) Кримінальний Кодекс                 г) «Декларація прав людини і громадянина»

4. Яку країну не зміг підкорити Наполеон в Європі

   а) Італію   б) Австрію   в) Росію   г) Іспанію

5. Що було раніше

   а) Створення Священного Союзу      в) Створення Антанти

   б) Віденський Конгрес                        г) Створення Троїстого Союзу

6. Першою промисловою країною Європи і експортером машин стала

   а) Франція     б) Італія    в) Пруссія   г) Англія

7. Яку імперію в Європі називали «клаптиковою»

   а) Австрійську   б) Російську    в) Іспанську   г) Португальську

8. Декабристи це перші революціонери, які виступили  проти

   а) монархії Бурбонів            в) самодержавства і кріпосного права в Росії

   б) монархії Романових         г) самоврядування національних меншин

9. Назвіть видатного політика, який зумів об’єднати Німеччину в одну державу

   а) Кавур                 в) Наполеон III

   б) Бісмарк              г) Гарібальді

10. Що було пізніше

    а) утворення Австро-Угорської монархії       в) Франко-Руська війна

    б) громадянська війна в США                         г) об’єднання Італії

11. Доповніть пропуски у реченні

      - 19 ст. стало періодом швидкого розвитку … … наук:

      - 1869р. був відкритий закон …

      - Теорію еволюції рослинного і тваринного світу здійснив …

      - Основи генетики заклали ……………………………

      - Метод пастеризації і процес бродіння дослідив ………

            Заліковий тест з  всесвітньої історії №1

         Учня(ці) 9 класу__________________

                                       Термін здачі: до 25 травня

Теми: - Велика Французька революція

           - Європа та Америка за доби реакції та революцій

           - Європа за доби об’єднання та модернізації суспільства

           - Російська імперія в кінці 19 початку 20 ст.

           - Культура народів світу 18-19 ст.

Підручники:

Гісем О.В, Мартинюк О.О. Всесвітня історія. 9 клас. –Х.:Ранок, 2009

III -IV рівень

(загальна кількість балів – 12)

1.Найбільший соціальний переворот другого періоду Нової історії  

   а) Європейські революції 1848-1849 рр.   в) об’єднання Німеччини і Італії

   б) Велика Французька революція                г) повстання декабристів

2.Насліслідки колоніальної політики європейських держав (3пр.відп.1,5 б)               1. Формування світового ринку                   4. Революція цін у Європі

    2. Економічний розвиток колоній               5. Перший поділ світу

    3. Пограбування природних ресурсів         6. Технічний прогрес

3. Які події англійської історії припадають на «вікторіанську добу» ( 3пр. відп.)

     1. Картопляний голод в Ірландії.                4. «Весна народів»

     2. Липнева революція                                  5. Чартистський рух

     3. «Опіумна війна» з Китаєм                      6. Кримська війна

4. Установіть відповідність між  державними правителями та їх політикою

    1.Луї Наполеон                                       а) провів буржуазно- дем. реформи

     2.Отто фон Бісмарк                               б) створив другу імперію

    3. Олександр II                                       в) боровся з нац.- визвольними рухами

    4. Ф. Фердинанд                                     г) об’єднав  Німеччину

5.Троїстий Союз був спрямований проти країн

    а) Росії і Франції                                     в) Англії і Росії                              

    б) Великобританії і Франції                   г) Балканських країн

 6.Які наслідки мала Російсько-Турецька війна 1877-1878 рр

     а) балканська східна криза              в) занепад османської імперії

     б) союз Росії з Англією                     г) загострення протиріч в Європі

7.Співвіднесіть географічні відкриття з  першовідкривачами

    1. найвища  вершина  світу- Джомолунгма       а) М. Лазарєв       д) Г. Стенлі

    2.водоспад Вікторія                                              б) Д. Еверест

    3. новий материк – Антарктиду                          в) французи

    4. Столиця Тибету-  Лхаса                                   г) Д. Левінгстон

8. Технічною подією світового значення став винахід

     а) мартенівської печі         в) електричне освітлення вулиць

     б) дизельного мотора        г) кіно, метро , радіо

9.  Останнє велике територіальне придбання  США в IIпол.. 19 ст.

      а) Техас, Арізона                в) Аляска, Алеутські острови

      б) Орегон, Айдаго               г) Флорида, Ред- Рівер

                                      и 1812-1814рр. справдились цузької війни 1812-1814рр. справдились сподіванняліки"Заліковий тест з історії України №1

      Учня(ці) 11 класу__________________

                                  Термін здачі: до 24 грудня

Теми:  -  Радянська модернізація України (1929-1938рр.)

             -  Західноукраїнські землі в 20-30 роках 20 ст.

Підручник:

Турченко Ф.Г. Новітня історія. Частина перша 1914-1939рр. – К.: Генеза, 2002р.

I-II рівень

(загальна кількість балів – 6)

1.Хлібозаготівельна криза мала місце

   а) 1921-1923рр.              в) 1927-1928рр.

   б) 1925-1926рр.              г) 1932-1933рр.

2.Столицею Радянської країни в роки першої п’ятирічки було місто

    а) Київ      б) Харків     в) Донецьк    г) Дніпропетровськ 

3.Партійну організацію України в 1938 році очолив

   а) Е.Квірінг     б) С.Косіор   в) П.Постешев   г) М.Хрущов

4.Коли більшовики проголосили курс на прискорену колективізацію

    а)грудень 1925р.     б) листопад 1929р.  в) січень 1930р.  г) березень 1931р.

5. Який метод інтенсифікації виробництва був застосований радянським                                     керівництвом з початком індустріалізації 

    а) госпрозрахунок          в) соціалістичне змагання

    б) податкові пільги        г) підвищення заробітної плати

6.Які галузі промисловості розвивалися в Україні в роки індустріалізації

    а)машинобудування, металургія, енергетика

    б)паливно-енергетична, чорна металургія, важке машинобудування 

    в)вугільна, металургійна, сільгоспмашинобудування

    г) харчова, легка, електроенергетична

7.Про що йдеться в уривку із документа

 «Якщо мій батько вважався експлуататором, то я за це не повинен нести кару. Прошу ВУЦВК звернути увагу на неправильне моє виселення на Соловки»

   а)прискорена колективізація      в) комунізація

   б) розкуркулення                         г) розселянювання

8.Які зміни в суспільстві зафіксувала Конституція УРСР 1937року

    а)перемогу соціалізму в СРСР                в) союз робітників і селян  

    б) встановлення демократичного суспільства

    г) нерівноправність УРСР в складі СРСР

9.Хто з українських науковців займався теорією космічних польотів на Місяць

    а)Є.Патон   б)О.Палладін    в)В.Філатов    г)Ю.Кондратюк

10.До складу якої держави входили східно-галицькі землі в 20-30рр. 20 ст.

     а)Польщі    б)Угорщини   в)Румунії    г)Чехословаччини 

11.Яка політична організація західної України боролася за досягнення Україною незалежності збройним шляхом

а)УНО            б)Карпатська Січ             в)УСХД             г)ОУН

12.Розстріляним українським відродженням дослідники назвали

а)1932-1937рр.         б)1922-1933рр.       в)1937р.             г) 1937-1938рр.

  Заліковий тест з історії України №1

          Учня(ці) 11 класу__________________

                                     Термін здачі: до 24 грудня

Теми:  -  Радянська модернізація України (1929-1938рр.)

             -  Західноукраїнські землі в 20-30 роках 20 ст.

Підручник:

Турченко Ф.Г. Новітня історія. Частина перша 1914-1939рр. – К.: Генеза, 2002р.

III-IV рівень

(загальна кількість балів – 12)

1.Укажіть яку політику здійснював Радянський уряд під час Голодомору

   а)звернувся по допомогу до міжнародних організацій

   б) посилив тиск на селян з вимогою виконати план хлібоздачі

   в) значно знизив плани хлібоздачі, щоб відновити посіви

   г) розгорнув допомогу голодуючим

2.Укажіть яке з наведених тверджень є правильним

   Радянська модернізація України характеризувалась

   1.досягненням компромісу між потребами розвитку України і політикою більшовиків.   2.перетворенням України на економічно самостійну республіку. 

   а)перше       б)друге       в) обидва      г) жодне

3.Якому історичному діячеві належать наведені факти біографії

Провідник сталінізму на Україні,ідеолог голодомору, 1-й секретар ЦК КП(б)У

    а)П.Любченко       б)С.Косіор       в) В. Чубар      г)П. Постишев

4.Установіть хронологічну послідовність подій

    а) «Шахтинська справа»               в) «Закон про п’ять колосків»

    б) арешт українських кобзарів     г) процес над СВУ

5.Які положення характеризують економіку України в роки III п’ятирічки

    1.згортання українізації        4.прискорена колективізація

    2.пуск Дніпрогесу                 5.стахановський почин

    3.організація МТС                6.перхід на 8-часовий робочий день

6.Які положення характеризують стан культури в 1929-1938рр.

    а)масове знищення культових споруд

    б) створення численних літ.-худ. об’єднань

    в)утвердження соціалістичного реалізму

    г)вихід культури на світовий рівень

7.Укажіть які методи члени ОУН вважали провідними у своїй діяльності  

    1.демонстрації   2.акції непокори   3.теракти    4.агітація   5.саботаж 

8.Які школи в Польщі називали утраквістичними

    а)польськомовні    б)україномовні    в)українсько-польські     г)початкові

9.Установіть відповідність між діячами та їх діями

    1.Є.Коновалець              а)Президент Карпатської України

    2.С.Бандера                    б)Учасник Варшавського процесу 

    3. В.Липинський              в)Ініціатор створення УВО та ОУН

    4.А.Волошин                  г)Противник ідеології ОУН

10.Українські міста які мали статус столиць певних адміністративних одиниць

     а)Ужгород     б)Хуст    в)Мукачево    г)Львів    д)Київ    е)Луцьк    є)Харків

  Заліковий тест з історії України №2

         Учня(ці)11 класу__________________

                                     Термін здачі: до 24 травня

Теми:  -  Україна в Другій Світовій Війні (1939-1945рр.)

             -  Післявоєнна відбудова (1945-початок 50-х рр.)

Підручники:

Турченко Ф.Г, Панченко П.П. Новітня історія. Частина II – К.: Генеза, 2007р.

Струкевич А.К., Романюк И.М. История Украины – К.: Грамота, 2011р.

I-IIрівень

(загальна кількість балів – 6)

1.Коли був підписаний радянсько- німецький договір про ненапад

    а) серпень 1938р.   б) серпень 1939р.  в) серпень 1940 р.    г) червень 1941 р.

2. Як називалась група німецької армії ,яка наступала на Україну

    а) Північ     б) Центр     в) Південь     г) Схід

3. Як називався комплекс заходів по переведенню економіки на військовий лад

    а) мобілізація    б) експропріація       в) репатріація     г) евакуація

4. Прізвище партизанського командира, який здійснив рейд від Путивля до

     Карпат      а) О. Сабуров       б) С. Ковпак     в) О. Федоров      г)М.Наумов

5. Яка подія відбулася на початку Великої Вітчизн. Війни на території України

     а) Львівсько-Сандомирівська операція                          г) створення УПА

     б) створення Всеукраїнського партизанського штабу

     в) проголошення Акту відновлення Української держави

6.Місця масового знищення мирного населення в Україні

   а) Уманська Яма, Дробицький Яр          в) Львівський табір, Хорольський

   б) Дарницький табір, Бабин Яр              г) Бабин Яр,    Дробицький  Яр

7. Коли відбулася Східно- Карпатська  військова операція

    а) 8 квітня- 12 травня 1944 р.               в) 20- 29 серпня 1944 р.

     б) 13липня-  29 серпня 19444 р.          г) 8 вересня – 28 жовтня 1944 р.

8. Про яку акцію йдеться у спогадах колишнього військовослужбовця

    а) Операція Вісла                  б) депортація кримських татар

    б) Радянізація З.України      г) Операція ’’упівців ’’на Волині

9. Період післявоєнної відбудови характеризується

  а) науково-технічним прогресом           в)  іноземними інвестиціями

  б) трудовим героїзмом                            г) уведенням госпрозрахунку

10. Компанія боротьби з «космополітизмом» мала яскраво виражений

      а) антиукраїнський характер          в) антисемітський

      б) антиросійський                            г) антикапіталістичний

11. Процес формування сучасної території України завершився із приєднанням

     а) Сх. Галичини               в) Криму

     б) Пн. Буковини              г) Закарпаття

12.Утворення наркомату закордонних справ УРСР, вступ до ООН - це факт про

       а) відновлення зовнішньополітичної діяльності України

       б) приєднання УРСР до антигітлерівської коаліції

       в) самостійну зовнішню політику України

       г) обмежену зовнішньополітичну діяльність

                                  Заліковий тест з історії України №2

      Учня(ці) 11 класу__________________

                                  Термін здачі:  до 24 травня

Теми:  -   Україна в Другій Світовій Війні (1939-1945рр.)

             -   Післявоєнна відбудова (1945-початок 50-х рр.)

Підручники:

Турченко Ф.Г, Панченко П.П. Новітня історія. Частина II – К.: Генеза, 2007р.

Струкевич А.К., Романюк И.М. История Украины – К.: Грамота, 2011р.

III-IVрівень

(загальна кількість балів – 12)

1.Вкажіть  державу, у складі якої було утворено губернаторство «Трансністрія»

   а)  Угорщина   Б) Румунія    в) Словаччина   г) Німеччина

2. Причини, якими радянське керівництво пояснювало похід Черв.Армії. до З.У.

   а) нездатність польського уряду захистити українців

   б) наявністю домовленостей з німецькою стороною

   в) прагненням зх.українського населення возз’єднатися із сх. українцями

   г) наявністю домовленостей з польською стороною

3.Установіть відповідність між іст. діячами та цілями їх боротьби

    1. С. Ковпак                   а) Відновлення УНР

    2. С. Бандера                  б) Боротьба з німцями проти більшовиків

    3. Т. Боровець                в) Створення суверенної соборної держави

    4. А. Мельник                 г) Відновлення радянської влади в Україні

4. Установіть послідовність військових операцій

    а) Корсунь- Шевченківська           в) битва за Дніпро

    б) Білгородсько-Харківська          г) Кримська

5. Співвіднесіть поняття з їх змістом

     1. «Рейкова війна»                   а) підпільна організація в м. Краснодоні

     2. «Молода Гвардія»               б) політична організація для боротьби

     3. Укр. Головна Визв. Рада     в) заходи по знищенню євреїв

     4. Голокост                               г) операції партизан в тилу ворога

6. Укажіть які положення відображають причини розпуску уніатської церкви

    1. прагнення рад. керівництва  швидше радянізувати Зх. Україну

    2. високий авторитет УГКЦ серед місцевого населення

    3. активна антирадянська позиція церкви після війни

7. Установіть відповідність

     1. М. Боголюбов                 а) хірургія                    д) кібернетика

     2. М. Амосов                       б) ракетобудування

     3. В. Глушко                        в) електрозварювання

     4. Б. Патон                           г) фізика

8. Назвіть видатних українських полководців Другої світової війни

    1. Г.Жуков                        а) 1, 4, 5

    2. І. Черняхівський          б) 2,3, 5

    3. Р. Малиновський          в) 3,4, 5

    4. Ф. Толбухін                  г) 1, 3, 4

    5. П. Рибалко

                                 Заліковий тест з  всесвітньої  історії  №1

    Учня(ці) 11класу__________________

                                  Термін здачі : до 24 грудня

Теми:  -  Країни Азії , Африки та Латинської Америки в міжвоєнний період

             -  Розвиток культури, міжнародні відносини в 30-і роки

Підручники:

Полянський П. Б. Всесвітня історія.1914-1939. –К.: Генеза , 2002

I-II рівень

(загальна кількість балів – 6)

   

1.Яка країна світу висунула гасло «Азія для азіатів»

   а) Японія     б) Китай       в) Туреччина        г) Палестина

2. Політичний діяч Китаю, засновник окремої течії комуністичного руху

    а) Такаші Хара         б) Чан Кайші      в) Сунь Ятсен    г) Мао Цзедун

3. Що стало наслідком акції непокори  1921 р. в Індії

    а) проголошення незалежності           в) залишалась колонією

    б) Індія стала домініоном                    г) введено місцеве самоврядування

4. Яка подія відбулася раніше

    а) революція в Туреччині                    в) арабське повстання в Палестині

    б) «Декларація Бальфура»                   г) Акт про управління Індією

5. Які країни світу мали найбільші колонії в Африці

    а) Великобританія, Німеччина            в) Франція, Туреччина

    б) Туреччина, Італія                             г) Великобританія, Франція

6.Як називається політика розділення населення по расовому принципу

    а) расизм            б) апартеїд          в) асиміляція           г) нацизм

7. Особливість економічних процесів в Латинській Америці

     а) Експансія Росії                                   в) західноєвропейські інвестиції

     б) Розвиток важкої промисловості       г) експорт японського капіталу

8. Конституція якої латиноамериканської країни була найдемократичнішою

    а) Мексики            б) Бразилії             в) Індії          г) Аргентини

9. Одна з сенсаційних технічних новинок світу в галузі машинобудування

    а) автомобіль «Форд»       б) телебачення      в) електропотяг     г) гелікоптер

10. Культова фігура німого кіно

      а) Бертольд  Брехт                в) Жан Габен

      б) Дзиґа Вертов                    г) Чарлі Чаплін

11. Що було пізніше

     а) Приєднання Саару до Німеччин

     б) Вихід Німеччини із Ліги Націй

     в) Підписання Антикомінтернівського Пакту

     г) Підписання Мюнхенського Пакту

12. «Політику   умиротворення» Німеччини проводили

       а) Франція, Радянський Союз,   1921-1941рр.

       б) Велика Британія, СРСР,         1935-1940 рр.

       в) Радянський союз, Польща ,   1922-1939  рр.

       г) Велика Британія, Франція ,   1933- 1939 рр.

                                  Заліковий тест з  всесвітньої  історії  №1

    Учня(ці)11 класу__________________

                                  Термін здачі: до 24 грудня

Теми:  -  Країни Азії , Арики,Латинської Америки  у міжвоєнний період

            -  Розвиток культури

             -  Міжнародні відносини                                                    

 Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914- 1939. –К.: Генеза , 2002

                                        III-IVрівень

(загальна кількість балів – 12)

1.Наслідки інцидента 26 березня 1936 року в Японії

   а)  союзу цивільної влади з військовими     в) вихід Японії із Ліги Націй

   б) вступ Японії до Ліги Націй                       г) союз цивільної влади з церквою

2.Назвіть причини «Руху 4травня» в Китаї

    а) незадовільна внутрішня політика Сунь Ятсена

    б) конфлікт навколо п-ва Шандунь

    в) монополія японських товарів

    г) слабкість Центральної влади на місцях

3. Установіть відповідність між датами та подіями в Індії

    1. 1921р.                а) перша компанія непокори              д) «соляний марш»

    2. 1930 р.               б) введення місцевого самоврядування

    3. 1932 р.               в) Акт про управління Індією 

    4. 1935 р.               г) Третя компанія непокори

4. Установіть відповідність між поняттями турецької політики та їх змістом

    1.Популізм              а) відокремлення держави від релігії

    2. Націоналізм        б) «Держава понад усе»       д) європейська мода

    3. реформізм           в) позбавлення прав курдів

    4. Державність         г) політика загравання з народом

5.Яка країна Пн. Африки досягла обмеженої незалежності

     а) Алжир  б) Туніс   в) Марокко   г) Єгипет   

6. Яке твердження є правильним

    1. Значну увагу вузи в 30-і роки приділяла природничо- математичним наукам.    2. Значну увагу вузи приділяли гуманітарно- естетичним наукам

    а) перше   б) друге     в) обидва     г) жодне

7.Назвіть учених, які здійснили важливі наукові відкриття

     а) Б.Рассел, З. Фрейд,  М. Планк

     б) Е.Хемінгуей,  Т. Манн,  А. Барбюс

     в) Н. Бор, Е. Резерфорд,  подружжя Кюрі

8.Які побутові новинки побачив світ в 20- 30-і роки

  1. Космічна ракета     4. Пральна машина      а) 1,4,5        г) 4, 5, 6

  2. Телебачення           5. Холодильник            б) 2,3, 4       д) 1, 5,6.

  3. Комп’ютер             6. Компас                      в) 2, 4, 5

9.Установіть послідовність подій

   а)» Мюнхенська змова»     г) «Вісь» Берлін- Рим- Токіо

   б) аншлюс Австрії              д) агресія Італії проти Ефіопії

   в)  окупа                                

                                 Заліковий тест з  всесвітньої   історії  №2

   Учня(ці) 11класу__________________

                                 Термін здачі :  до 24 травня

Теми:  -  Друга світова війна( 1939- 1945 рр.)

-                     -  Світ після другої світової війни;   США;  Канада         

Підручники:

Ладыченко Т.В. Всемирная история. –К.: Грамота, 2011

                                           I-II рівень

(загальна кількість балів – 6)

 

 1.Укажіть хронологічні рамки другої світової війни

      а) 1938- 1944 рр.      б) 1939- 1945 рр.    в) 1941- 1945рр.      г) 1941- 1944рр.             

 2.Союзниками Німеччини у війні були країни:

      а) Японія, Італія                    в) Англія, Франція

      б) Франція, Угорщина           г) Португалія , Іспанія  

 3.До якого періоду війни належить битва під Москвою

      а) першого    б) другого     в) третього       г) четвертого

4.Які країни Пн. Європи були приєднані до СРСР в1939-1941 рр.

   а) Фінляндія, Естонія, Литва             в) Естонія,Латвія, Литва

   б) Данія, Фінляндія, Латвія                г) Швеція, Данія, Норвегія

5. План захоплення Англії називався

   а) Вайс         б) Барбаросса        в) Ост       г) «Морський лев»

6. Назвіть битви, які стали корінним переломом в ході війни

   а) Ленінградська, Смоленська            в) Харківська, Сталінградська

   б) Московська, Курська                      г) Сталінградська, Курська

7.Назвіть країни , які першими були звільнені від н.-ф. окупантів

   а) Румунія і Болгарія                         в) Австрія і Польща

   б) Югославія і Польща                      г) Румунія і Югославія

8. Яка подія підвела підсумки другої світової війни

   а) Нюрнбегський процес                 в) Токійський процес

   б) Прийняття уставу ООН               г) Паризька мирна конференція

9.Головна проблема післявоєнного світового розвитку

   а) подолання розрухи               в) локальні війни

   б) колоніалізм                            г) «холодна війна»

10.В яких війнах другої половини 20 ст. США не приймала участь

    а) в Афганістані      б) в Єгипті       в) в Кореї      г) у В’єтнамі

11. В чому полягає значення Конституційної реформи Канади 1982 року

     а) вирішено проблему Квебека

     б) настала повна незалежність від Великобританії

     в) утворилась нова співдружність з Великобританією

     г) призвела країну до розколу

12.Документ Генеральної Асамблеї ООН, який лежить в основі всіх Конституцій

     а) Хартія прав людини              в) Загальна Декларація прав людини

     б) Європейська конвенція         г) Декларація прав дитини

                                  

                                 Заліковий тест по  всесвітній  історії  №2

    Учня(ці) 11 класу__________________

                                Термін здачі: до 24 травня

Теми:  -   Друга світова війна( 1939- 1945 рр.)

             -   Світ після другої світової війни;   США;  Канада         

Підручники:

Ладыченко Т.В. Всемирная история. –К.: Грамота, 2011

                                           III-IV рівень

(загальна кількість балів – 12)

 1.Назвіть основні події першого періоду другої світової війни (3 відп. 1,5 б. )

    1. Напад Німеччини на СРСР                    4. Битва під Москвою.

    2.Напад Німеччини на Польщу                 5. Пакт Молотова – Риббентропа.

    3. Капітуляція Франції                               6. Операція під назвою ’’Рот ’’

 2.Назвіть причини невдач радянської армії на початку війни (3 відп. 1,5 б. )

    1.Технічна відсталість                                4.Стратегічні прорахунки

    2. Репресії серед військових                       5 Відсутність ресурсів

    3.Відсутність союзників                              6. Раптовість нападу

3.Які країни Європи влітку 1941р. зберігали повний нейтралітет:

    а) Югославія,Болгарія ,Греція                   в) Норвегія , Данія ,Швеція

    б) Англія ,Ірландія , Данія                          г)Швейцарія , Швеція ,Ірландія

4.Укажіть поняття , якому відповідає наведене визначення:

    Союз держав з протилежними інтересами , можливий тільки під час війни

    а) солідарність                                            в) антигітлерівська коаліція

    б) інтернаціоналізм                                     г) антифашистський союз

5.Уривок з якого документу наведено : ’’Кожен уряд зобов’язується використовувати всі свої ресурси проти членів Троїстого пакту ..’’

    а) Статут ООН                                            в) Декларація трьох держав

    б) Декларація Об’єднаних Націй               г) Декларація прав людини

6.Установіть логічні пари

   1.травень 1943р.                                          а) капітуляція Японії

   2.травень 1945 р.                                         б)капітуляція Італії

   3.вересень 1945р.                                         в) Потсдамська конференція

   4.листопад 1946 р.                                       г) Нюрнбергський процес

                                                                         д) капітуляція Німеччини

7.Чому США і Англія затримували відкриття другого фронту

   а) відсутність матеріальних ресурсів          в) особисті амбіції Черчилля

   б) відсутність технічних можливостей        г) намагання послабити СРСР

8.Співвіднесіть прізвище президента США з його політикою

   1. Г.Трумен                                 а) послання ’’ Про війну з бідністю ’’

   2. Д.Ейзенхауер                          б) програма ’’ Відродження Америки ’’

   3. Л.Джонсон                               в) ’’Справедливий курс ’’

   4. Р.Рейган                                    г) ’’Суспільство загального процвітання ’’

9.Міста Канади , в яких розвиваються нац.. традиції української діаспори

   а) Вінніпег, Монреаль , Ванкувер                в)Вінніпег , Едмонт , Ванкувер

  •    б) Вінніпег , Едмонт , Оттава                        г) Оттава , Монреаль , Едмонт