Відкриття конкурсу-захисту робіт МАН. Харківський національний університет ім. Каразіна, 2014 р., учасники МАН Тіщенко Аліна, Дріль Дар'я та керівник Дубовецька З.І.
Відкриття конкурсу-захисту робіт МАН. Харківський національний університет ім. Каразіна, 2014 р., учасники МАН Тіщенко Аліна, Дріль Дар'я та керівник Дубовецька З.І.
Написання контрольної роботи з історії України в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН
Написання контрольної роботи з історії України в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт МАН

ТЕЗИ

                                              Учениці 10 класу Куп’янської ЗОШ  № 12 Дріль Д.О.

                                               Науковий  керівник: вчитель історії Дубовецька З.І.

                                              

              ТЕМА : Інститут сімї в Україні: стан, проблеми,шляхи  вирішення

      Сімя тісно пов’язана з суспільством , вона є його активним елементом, та однією з найвищих цінностей. Сім’я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного розвитку. Змінювались типи, форми й  функції сім’ї, ролі чоловіка та дружини, методи виховання дітей тощо.

         В нових соціально-економічних умовах інститут сімї зазнав значних змін, які привели сімейно-шлюбні відносини до стану кризових явищ. Тому постали питання : Якою буде сімя завтра? Чи зможе суспільство витримати виклики нових не типових українцям  сімейно- шлюбних стосунків? Як у державну  стратегію виробити та яку політику в цій галузі проводити?  Саме ці актуальні  проблеми та багато інших питань намагається дослідити автор роботи. 

        Актуальні проблеми розвитку родинних стосунків широко досліджуються науковцями, розглядаються представниками всіх гілок влади, громадськістю, з метою виробити дієву, виважену державну соціальну політику зміцнення сім’ї.

    Новизна даного дослідження полягає в тому, що автор розглядає сучасні проблеми сімї комплексно  в різних аспектах: історичному, , психологічному, соціологічному, правовому.  Це дало змогу сформувати цілісну картину стану сучасної сім’ї та виробити шляхи її виходу із кризи.

       Специфіка сімейно-шлюбних відносин полягає в тому , що вони не завжди регулюються юридичним правом, а за часту  звичаєвим правом.   Тому автор в першому розділі  розглядає розвиток сімейно- звичаєвого права з давніх  часів до кінця ХХ століття. Основи сімейно-шлюбних відносин  української родини протягом століть визначали норми християнської  моралі і звичаєвого права, національні традиції і  обряди.

    Початок ХХ століття приніс кардинальні зміни у сімейно- шлюбні відносини. Революційні зміни Радянської влади призвели до розкладу патріархальної сім’ї і  започаткували становлення нової бархатної,заснованої на рівності подружжя.

       В другому розділі основної частини автор висвітлює стан сучасної родини; фактичними даними в цілому по Україні  і по місту Купянську підтверджує її  кризовий стан та зміну її моделі. Причиною деформації сімейних функцій, традиційних цінностей стали  кардинальні соціально-економічні зміни, довготривала  політики атеїзму,вплив  сексуальної революції  на молодь.                 На зламі століть з’явились нові  категорії сімей: малозабезпечена, матері- одиначки, неблагополучна, бездітна; нові види шлюбів: цивільний (незареєстрований),фіктивний, гостьовий , дистанційний,тощо. Як результат, Україна переживає демографічну кризу, депопуляцію.

        Держава реагує на суспільні зміни, нові сімейні відносини новим Сімейним Кодексом, законодавством по підтримці малозабезпечених сімей, одиноких матерів, соціальних сиріт тощо; державними програмами і концепціями. Зміст цієї політики зводиться до матеріальної допомоги сімям пільгових категорій, по наданню 15-ти  грошових послуг. Для роботи з пільговим контингентом створюються  служби,відділи, реформувались Центри соціальної служби, які значно підвищують результативність допомоги сім’ям.

    Вивчивши суть проблеми  автор  приходить до висновку, що однією тільки матеріальною допомогою подолати кризу сімейно-шлюбних відносин неможливо. Основний  акцент  сімейної політики має бути поставлений на попередження негативних явищ, а не на ліквідацію наслідків. Для цього  необхідно об’єднати  зусилля як державних, так і громадських організацій, церков усіх конфесій, ЗМІ, освіти, створивши національний рух на захист сім’ї.                         Зокрема автор пропонує негайно розробити та ввести в освітніх закладах предмет чи факультатив «Основи сімейного життя».  Щодо матеріальної  підтримки сімї, то автор пропонує стимулювати не тільки дітонародження ,а й  довготривале подружнє життя і виховання дитини в повній родині . Тільки міцна традиційна родина є гарантом сильної стабільної держави Україна.

ТЕЗИ

                                          Учениці 10 класу Куп’янської ЗОШ № 12 Тіщенко А.

                                           Науковий  керівник  вчитель  історії  Дубовецька З.І

ТЕМА: «Трагедія знівеченої молодості: ОСТ- тавро неволі»

       Тема пошукової роботи малодосліджена в радянській історіографії і недостатньо ще вивчена в сучасній історії,оскільки була білою плямою і стосувалася періоду окупації України в роки війни та долі 2,3  мільйонів української молоді, яка була примусово вивезена до нацистської Німеччини.                     Актуальність теми полягає в тому, що з кожним днем живі свідки тих подій відходять у вічність, тому треба поспішати зібрати цінний матеріал із перших вуст та наповнити офіційну статистику цифр людськими долями.

    Одним із методів дослідження були інтерв’ю з колишніми остарбайтерами,їх рідними. Проблемою був вік респондентів, боязнь оприлюднювати деякі факти. Важливим джерелом пошуку стали документи Харківського історичного музею

     Об’єктом дослідження стали долі українських хлопців і дівчат,яким в 1942-1943 роках виповнилося від 15 до 45 років, а середній вік  складав 19- 22роки.

      Предметом дослідження була політика нацистської Німеччини щодо робочих з України, яка стала одним з головних постачальників рабсили. З 7,8 мільйонів зайнятих іноземних робітників в економіці  2303112тис. були з УРСР. 

      В ході дослідження вдалось з’ясувати, що з моменту окупації України використання робочої сили в Німеччині не планувалось, але після провалу плану «Бліцкріг» Гітлер дає згоду на використання робочих з СРСР. В листопаді 1941 р. Герінг прийняв спеціальну директиву з програмою здійснення плану. В Харкові та  Харківщині організаційну роботу проводила команда Вікдо- Харків та біржі праці.

      Вивезення робочої сили проходило в три етапи: 1. Вербування через спокусливі обіцянки та добровільна згода на трудову міграцію до Німеччини, яка скоро провалилася, коли почали повертатися скалічені люди і розповіли про  жахливу  дійсність.

2.  З січня 1942р. розпочалась добровільно-примусова акція вербування під тиском.Герінг зявив : «Якщо вербувальна акція не мала успіху,необхідно ввести обов’язок працювати в Німеччині».Щоденно біржі праці відправляли до 20 тисяч робочих в основному зі Сходу України. Існували спецзамовлення на 200 тисяч молодих дівча і жінок  і навіть на жінок з малолітніми дітьми.

3.Восени 1942 року, після Сталінградської битви, політика політика примусовог вербування була вичерпана, розпочалося полювання на людей ,особливо у м.Харкові. Люди потрапляли в облави і вивозились без попередження рідних.   З наближенням фронту німці застосовували тактику «спаленої землі».

       Географія перебування в Німеччині українців широка: від кордонів Польщі до Франції, австрійські землі. Східні робочі носили на верхньому одязі спеціальний знак «ОСТ».  Сфери використання робочих: 45% робочих- у галузях важкої промисловості; 30% - у сільському господарстві;інші на транспорті, домогосподарствах,будівництві, тощо. Посилена охорона, система покарань та мізерна праця на виробництві і безкоштовна в селах.

Умови проживання і ставлення господарів до остарбайтерів у селах були набагато гуманнішими, тому що не всі німці поділяли нацистську ідеологію. Про передові агротехнології та розвинуте господарство бауерів в селах розповіли 2 респонденти : Євсюкова К. П. і Клименко І.І.

Найцікавіший момент дослідження - це аналіз листів остарбайтерів  до дому. Таких в ХІМ знаходиться 9. Вони дають таку інформацію: про місця проживання, про тугу за рідними, скарга на відсутність зворотних листів, дуже скупа інформація про себе ( живий, здорова). Видно, що існувала цензура.

Повернення на батьківщину після звільнення пройшло для 110 тисяч наших земляків через органи НКВД і закінчилось спец таборами, поселеннями; багаторічним тавром зрадників і прислужників німцям; позбавленням права на вищу освіту, нормальну роботу, кар’єру; зневажливе ставлення в суспільстві.

     Вони довго мовчали , але визнання прийшло несподівано,коли уряд ФРН в 2000 році визнав примусову працю остарбайтерів рабською і вирішив, хоч із  запізненням, компенсувати її. Історична справедливість таки запанувала.