План роботи методичного обєднання

вчителів правознавства в 2017/2018 навчальному році

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести науково-практичний семінар на тему «Зміни до нормативно-правової бази України в поточному році»

Вересень

Управління

Юстиції,

ММО

 

2

Організувати проведення міського етапу Всеукраїнського турніру юних правознавців

жовтень

Оргкомітет

 

3

Забезпечити якісну підготовку учнівських команд до І, ІІ, ІІІ етапів олімпіади з правознавства

листопад

Вчителі, творча група

 

4

Провести загально-міський тиждень правознавства, єдиний правовий день

8-13грудня

Вчителі, керівник ММО

 

5

Активізувати роботу вчителів з обдарованими дітьми по залученню до участі в МАН

Січень

Оргкомітет

 

6

Провести науково-практичний семінар на тему « Формування громадянської і національної самосвідомості особистості на уроках історії та првознавства»

 

Адміністрація ЗОШ № 6

 

 

7

Взяти  активну участь у всеукраїнському конкурсі «Кришталева сова»

Квітень-травень

Шкільні куратори, Дубовецька З.І.

 

8

Кваліфікаційну перепідготовку з предмету пройти  Ришняк О.Ю.

Протягом року

Відділ кадрів

 

 

9

Вивчити та запроваджувати на практиці ЕПД вчителів правознавства Харківської області

Протягом року

Керівник ММО

 

10

Забезпечити методичну допомогу молодим спеціалістам у проведенні конкурсів та олімпіад

Протягом року

Керівник ММО

 

 


Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів правознавства м. Куп’янська у 2013-2014 навчальному році


У 2013-2014 навчальному році робота методичного обєднання вчителів правознавства була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеною Національною доктриною розвитку освіти, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною програмою Правової освіти, Постановою Кабміну «Про затвердження Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти».

  Одним із пріоритетних завдань системи загальної середньої освіти є формування правосвідомості учнівської молоді – поєднання знань з умінням діяти відповідно до вимог права, закону. Тому особливаувага  приділялась як засвоєнню системи правових знань учнями, так і розумінню ними обов’язковості правових норм для всіх членів суспільства.

Правова освіта учнів передбачає вплив на особистість через оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів навчання та чіткої структури навчально-виховного процесу. Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між учителем і учнями в навчальному процесі, за умови спеціально спрямованої системи навчально-виховної роботи, значно підвищилась продуктивність праці і результати роботи вчителя правознавства  у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

1. Аналіз кадрового складу вчителів правознавства

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах працює 13вчителів

правознавства. Всі вчителі мають вищу освіту, працюють за фахом.

         11 вчителів мають вищу категорію,   спеціаліст – 2.

         Мають педагогічні звання: „вчитель –методист” – 2 „старший вчитель”  - 6.

         Учителі регулярно проходять атестацію та підвищують свою кваліфікацію. Так, протягом навчального року курсову перепідготовку пройшли 2 вчителя: Івасенко А.В. Та Штанагей Л.О. Атестацію пройшло також 2 вчителя: Дубовецька З.І.,яка підтвердила вищу категорію та здобула звання «старшого вчителя»; Зіненко С.А., яка підвищила свою кваліфікацію до вищого рівня.

      Приділялась увага роботі з молодими  спеціалістами : Акінцевим М.С. та Штанагей Л.О., яким надавалась методична допомога під час проведення олімпіади, турніру юних правознавців, інноваційного конкурсу «Кришталева сова»

     Серед вчителів правознавства  до 30 років – 2, до 50років – 8, старше 55 – 3.

     Отже, кадровий склад учителів правознавства м.Куп”янська  є достатньо сталим, всі педагоги працюють за фахом.

      2. Засідання методичного обєднання

    Протягом року ММО через мережу колективних, групових та індивідуальних форм  роботи продовжувало працювати над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково- методичної теми «Формування професійної мобільності педагогічних працівнків в умовах упровадження нових державних стандартівпочаткової, базової та повної загальної середньої освіти» та реалізації єдиної предметної методичної теми «Підготовка вчителя правознавства до роботи в умовах реалізації Державного стандарту та безперервної правової освіт населення». Виправдали себе такі форми роботи: науково-практичні семінари, педагогічні майстерні, творчі та мобільні групи для рзвитку методичних рекомендацій з різних питань навчально-виховного процесу, а саме, конкурсів. турнірів, правових тижнів; самоосвіта, наставництво, єдиний методичний день.

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів сприяла участь вчителів у науково- практичних семінарах, які проводились на баі ЗОШ № 11та НВК № 7, на яких було розглянуто 2 теми: «Науково-методичний супровід учителів галузі «суспільствознавство» в контексті впровадження нових Державних стандартів», «Роль шкільної газети в підвищенні якості сучасног уроку правознавства».                                     

      Відвідані під час семінарів-практикумів відкриті заходи свідчать про те ,що  вчителі володіють і використовують інтерактивні технології на уроках првознавства, сприяють розвитку індивідуальних здібностей учнів, працюють з обдарованими дітьми. Завдання вчителя, який розпочинає працювати в умовах нового Держстандарту – це мотивація учнів до діяльності, формування потреби у виконанні поставлених завдань. Учитель повинен уміти конструювати нові педагогічні ситуації, нові завдання, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності та створення учнями власних продуктів в освоєнні знань, якто, шкільна газета, відеоролик, презентація, виставка тощо.

      На високому методичному рівні пройшов урок на тему « Подорож у світ юридичних професій», презентація спецвипуску газети  «Вранішня зірочка», який показала старший вчитель НВК № 7 Ковшар А.П. Досвід роботи педагогічного колективу НВК №7 «Умови формування правосвідомості громадянина» узагальнено на рівні міста.

      На засіданнях ММо обговорювались такі питання:

-         Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення правознавства;

-         Актуальні проблеми викладання правознавства та оцінювання знань;

-         Організація олімпіад, турнірів, конкурсів;

-         Обмін ефективним досвідом роботи  вчителів-методистів , старших вчителів.

    З доповідями, повідомленнями щодо реалізації тем самоосвіти на уроках та виховних заходах  виступали такі вчителі:

Ланевська Т.Ю. - «Використання інноваційних технологій на уроках правознавства з метою підвищення рівня громадяської і правової компетентності учнів»;

Радченко І.А. -  «Використання дидактичних ігор на уроках правознавтва»;

Мартовицька О.М. - «Впровадення системи самореалізації на уроках правознавства»;

Акінцев М.С. « Активізація пізнавальної діяльності учнів науроках історії шляхом впровадження нових педагогічних технологій».

       Проблеми які піднімались на засіданнях ММОдали змогу поліпшити якість навчання правознавства, підвищити якісний показник знань, який склав у середньому по ЗНЗ міста 7,8 бали.

Водночас були зроблені висновки по недоліки, які мають місце в роботі вчителів:

-         Недостатньо уваги на уроках приділяється формуванню понять і термінів;

-         Слабо формуються практичні навички в учнів щодо написання скарг, заяв, резюме,тощо.

-         Вчителі не завжди звертають увагу учнів на законодавчі зміни  держави і користуються застарілими нормативно-правовими актами.

2.Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства

2.1 Моніторинг кількості  переможців олімпіади.

Переможцями ІІ етапу стали 10 учнів. Найбільша кількість переможців в

загальноосвітній школі № 6  (5 учнів).

            Коєфіціент перемог визначали як кількість переможців поділену на кількість членів команди.

 


Як видно з рис.1 в 2013/2014 жодної перемоги не здобули учні загальноосвітніх школах №№1, 12, навчально-виховних комплексах №№2, 7, навчально-виховного комплексу „Школа – гімназія №3”. Покращили результати виступу на олімпіаді з правознавства учні загальноосвітніх шкіл №№ 4, 6, гімназії №2. Погіршили результати учні загальноосвітніх шкіл №№1, 11, навчально-виховного комплексу „Школа – гімназія №3”, навчально-виховному комплексі №7

2.2 Якість виконання завдань учасниками ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з правознавства

В 2013/2014 навчальному році середня якість виконання олімпіадних завдань з правознавства становить 29,33% (2012/2013 - 35,5%,  2011/2012 – 34,9%, 2010/2011  – 39%; 2009/2010 – 31,5 %)


В 2013/2014 навчальному році  найкраще справилися з завданнями ІІ етапу олімпіади учні 11 класів (32,03%), найгірше учні 10 класів (27,11%)

 

 


Найкраща якість виконання завдань в учнів загальноосвітньої школи №6 (57,55%),  гімназії №2 (36,2%), найгірша – учнів навчально-виховних комплексів №2 (19,7%), 7 (18%)


В 2013/2014 навчальному році спостерігається підвищення якості виконання завдань учнями  загальноосвітньої школи №6, зниження якості виконання учнями гімназії №1, навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія №3”, загальноосвітніх шкіл №№ 4, 11, 12, гімназії № 2, навчально-виховних комплексів №№2,7.

2.3 Аналіз виконання завдань ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

Учнями 9 класу були допущені помилки при визначенні понять:  майнові права, джерела права, альтернативна служба, учні не знають формулювань статей Конституції, не вміють порівнювати поняття: «опіка» і «піклування», «виконавець» і «виробник», «прийняття до громадянства» і «поновлення в громадянстві», використовувати теоретичні знання для розвязування правових ситуацій, складати цивільно-правовий договір, допускають помилки у наведенні прикладів форм власності.

Учні 10 класу невірно визначають завдання судової влади в Україні, поняття «репатріат», «референдум», «державний службовець», обставини, що визначають юридичну відповідальність;

не всі учні правильно дали юридичну оцінку правовим ситуаціям, учні не в повному обсязі володіють формою написання рішення установчих зборів.

Учні 11 класу плутаються у визначенні терміну місцевого самоврядування, не  чітко визначають судову систему та ії функції; труднощі викликав термін «земельний сервітут», не чітко давали визначення терміну «законодавство», допущені помилки у визначенні понять «кодифікація», «склад правовідносин», не всі учні чітко розрізняють види судів за конституцією України, плутаються у структурі, не всі учні визначили склад правопорушень, нормативно-правову базу, галузь права задіяну в ситуації,труднощі  викликав державний орган до якого слід звернутися щодо земельних спорів, та недоліки у формі заяви (відсутність додатків)

Рекомендовано:  працювати над юридичною термінологією, написанням юридичних документів, розвязувати  юридичні ситуації.

2.4 Аналіз результатів участі учнів у ІІ (міському) етапі олімпіади за профілями навчання.

         Серед учнів 10-11 класів в олімпіаді в олімпіаді з правознавства  взяли участь учні, які навчаються в класах універсального (67,5%), економічного (10%),  математичного (5% ), філологічного (17,5%) профілів

         Переможці за профілями навчання


Отже, переможцями стали учні, які навчаються в класах універсального (44%), економічного  (28%), філологічного (28%)  профілів.

2.5  Аналіз кількісно-якісного складу переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства за типами навчальних закладів.

         Серед загальноосвітніх закладів кількість переможців – 58,33%, гімназій – 41,67%.

       Кількість переможців серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 16,67% більше ніж учнів гімназій, в 2013/2014 навчальному році, порівняно з 2012/2013 навчальним роком, спостерігається збільшення кількості переможців серед учнів гімназій на 11,67%

2.6      Результати виступу команд загальноосвітніх навчальних закладів в ІІ

(міському) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

         З урахуванням якості виконаних завдань, кількості дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів був визначений рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів з правознавства

        

 


В 2013/2014 навчальному році, порівняно з 2012/2012 навчальним роком, спостерігається покращення результатів виступу учнів гімназії №2,  загальноосвітніх шкіл №№4, 12,  гімназії №1, погіршилися результати загальноосвітніх шкіл №№1, 11, навчально – виховного комплексу №7,  навчально-виховного комплексу „Школа – гімназія №3” . Стабільними є результати  загальноосвітньої школи №6, навчально – виховного комплексу №2.

 

 

 

2.7Аналіз виступу команди м.Купянська на ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

До складу команди м.Куп”янська увійшли 3 учнів:  Кривоногова Анастасія,

учениця 10 класу  загальноосвітньої школи №6,

Уланова Юлія, учениця 10 класу гімназії №2,

Тур Анастасія, учениця 9 класу загальноосвітньої школи №6. 

         В ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства взяли участь учні, які навчаються в класах універсального (50%), економічного (50%) профілів, які і стали переможцями

Моніторинг участі учнів м.Куп”янська

 в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

Навчальний рік

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Кількість учасників

7

7

7

4

3

Кількість переможців

4

3

3

2

3

Аналіз кількісно – якісного складу переможців

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  з правознавства

 у 2013/ 2014 навчальному році

Предмет

Прізвище, ім’я учнів, клас

ПІБ учителя

Заклад

Місце

правознавство

Уланова Юлія, учениця 10 класу

Сурова О.В

Гімназія №2

ІІІ

 

Тур Анастасія, учениця 9 класу

Ланевська Т.Ю

Загальноосвітня школа №6

І

 

Кривоногова Анастасія, учениця 11 класу

Ланевська Т.Ю

Загальноосвітня школа №6

ІІ

 

 

 

 

 

Результат виступу учнів на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з  правознавства покращився

3.Участь в Всеукраїнському конкурсі-захисті робіт учнів-членів МАН

 

         В 2013/2014 навчальному році в І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція Правознавство) брали участь: Балінова Анастасія, учениця 10 класу гімназії №2 (вчитель Щербина Ю.В) з темою « Попередження насильства серед учнівської молоді»;

 Дріль Дар’я, учениця 10 класу загальноосвітньої школи №12 (вчитель Дубовецька З.І) з темою «Інститут сім’ї в Україні: актуальні проблеми та перспективи розвитку». Дріль Дар’я взяла  участь в ІІ (обласному) етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, де посіла ІV місце  з кількістю балів 72 та стала кандидатом у дійсні члени МАН.

  З цією роботою Дріль Д. також прийняла участь в конкурсі  інноваційних технологій за ініціативою народного депутата  Остапчука В.М. та отримала позитивні відгуки від членів журі. Матеріали манівської роботи  лягли в основу  шкільного форуму ЗОШ №12, який був приурочений до Міжнародного дня прав людини  10 грудня.

3.     Участь в тренінгу з підготовки до Всеукраїнського турніру юних

правознавців

         09.10.2013 на базі загальноосвітньої школи №12 був проведений міський тренінг з підготовки до Всеукраїнського турніру юних правознавців.     І місце посіли команда «Феміда» загальноосвітньої школи №6 (вчителі Ланевська Т.Ю, Ришняк О.Ю) та команда «Закон і ми» загальноосвітньої школи №11 (вчитель Мартовицька О.М), ІІ місце – команда «Юні правознавці» загальноосвітньої школи №1 (вчитель Акінцев М.С), ІІІ місце – команда «По закону» гімназії №2 (вчитель Сурова О.В)

Рішенням журі були визначені найкращі учасники турніру:

-         Кращий опонент : учень ЗОШ  № 11      Луценко Ростислав;

-         Кращий  доповідач: учениця ЗОШ  №6  Кривоногова Анастасія;

-         Кращий рецензент: учениця  ЗОШ  № 1 Банделет Катерина.

  Переможці  і домінанти були нагороджені дипломами. Отже,спостерігається покращення якості  підготовки учнів до турніру юних правознавців.

 

4.     Участь у Всеукраїнському конкурсі  «Кришталева сова»

Підвищенню якості правової освіти, популяризації правови ,філософських знань учнів початкової, базової та старшої школи сприяв всеукраїнський конкурс  «Кришталева сова», в якому приймали участь 236учнів з усіх ЗНЗ. Конкурс проходив з березня по травень по таким предметам: етика, основи правознавства, Я і Україна, громадянська освіта, Людина і світ. Переможцями конкурсу стали 171 учнів, а 65 учнів отримали сертифікати учасників  конкурсу. Розприділення за дипломами можна побачити з таблиці

 

Висновки:         

1.Всі вчителі правознавства мають вищу освіту і працюють за фахом

2. Найбільша кількість переможців ІІ етапу олімпіади з правознавства в загальноосвітніх школах №№ 1, 6, 11 (по 2 учні),  немає переможців серед учнів загальноосвітніх школах №№4, 12, навчально-виховному комплексі №2

3. Спостерігається покращення   якості виконання завдань  ІІ етапу  олімпіади з правознавства  на 0,6%,

4. Найкраще з завданнями ІІ етапу олімпіади з правознавства справилися учні 10

класів (43,83%), найгірше учні 11 класів (26,9%)

5. Найкраща якість виконання завдань ІІ етапу олімпіади з правознавства в учнів

загальноосвітніх шкіл № №6 (48,18%), 11 (42,71%), навчально-виховного комплексу „Школа-гімназія №3” (43,75%), найгірша – учнів загальноосвітніх шкіл №№ 12 (21,61%), 4 (24,74%)

6. Переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

правознавства стали учні, які навчаються в класах універсального (57,1%), правового (14,3%), математичного (14,3%), історичного (14,3%)  профілів

7.  Покращилися результати виступу на ІІ (міському) етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з правознавства учнів загальноосвітніх шкіл №№6, 11, гімназії №1, навчально – виховного комплексу №2, навчально-виховного комплексу „Школа – гімназія №3”, погіршилися результати учнів  загальноосвітніх шкіл №№1, 4, 6, 12, навчально – виховного комплексу №7.

     8. Погіршилися результати виступу учнів на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

8.     Підвищився інтерес дітей до підготовки науково-дослідницьких робіт з

правознавства в межах МАН.

10. Покращилися результати участі учнів міста у тренінгах з підготовки до Всеукраїнського турніру юних правознавців

 

Рекомендовано

Вчителям правознавства:

·        брати активну участь у роботі фахових спецкурсів і семінарах, запропонованих КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

·        опрацьовувати з учнями олімпіадні завдання ІІ та ІІІ етапів попередніх років

             під час підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади;

·        використовувати можливості Інтернет-технологій для підготовки учнів до

             олімпіади, у тому числі участь в Інтернет-олімпіадах

·        більшу увагу приділяти практичним навичкам учнів (складання юридичних документів, підготовка звернень та пропозицій в органи державної влади та самоврядування, складання заповітів, шлюбного контракту тощо);

·        формувати в учнів логічне мислення, розуміння ними причинно-наслідкових зв’язків, уміння вирізняти спільне й відмінне різних правових явищ і процесів;

·        удосконалювати в учнів уміння чітко й структуровано висловлювати власну думку, лаконічно й аргументовано її доводити, робити висновки та узагальнення